Ấn phẩm:

Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng súc thịt lợn thương phẩm

Xem mô tả

2

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Phương pháp đánh giá chất lượng và phân hạng súc thịt lợn thương phẩm căn cứ vào hiệu xuất phầm mềm và dừa trên một hệ thống các chỉ tiêu chất lượng gồm chỉ số và chỉ tiêu được tiến hành lần đầu ở nước ta. Tác giả có nhiều đóng góp cơ sở lý luận
Mô tả
Năm xuất bản
1987
Tác giả
Tạ, Văn Hài
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Tệp tin

TS-0022.pdf

Dung lượng: 17.91 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 2

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép