THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Địa chỉ: 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại tổng đài: 0240 37643291 - Máy lẻ: 2103

DĐ: 0988.488.064

Email: thuvien@tmu.edu.vn

Website: http://thuvien.tmu.edu.vn

Kênh youtube: https://www.youtube.com/@thuvientmu9704

Facebook: https://www.facebook.com/thuvientmu