Tài liệu nổi bật

Ấn phẩm
Nghiên cứu mức độ quan tâm của sinh viên về CMCN 4.0 và ứng dụng CMCN 4.0 trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
(Trường Đại học Thương mại, 2023) Nguyễn, Thu Trang; Đặng, Thu Trang; Ngô, Thị Mỹ Hằng; Nguyễn, Quỳnh Trâm; Đinh, Thị Ngọc Huyền; Lê, Thị Trâm Anh; Đặng, Văn Lương
Ấn phẩm
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên khối ngành kinh tế trên địa bàn Hà Nội: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
(Trường Đại học Thương mại, 2023) Nguyễn, Thu Hà; Lường, Thị Hoa; Nguyễn, Thị Thu Hạ; Nguyễn, Trà Giang; Dương, Thị Vân Nhi; Nguyễn, Thị Mai; Đặng, Văn Lương
Ấn phẩm
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain vào công tác kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
(Trường Đại học Thương mại, 2023) Nguyễn, Thị Hải Yến; Nguyễn, Kim Xuân; Nguyễn, Thị Tứ; Nguyễn, Thị Thu Hương; Hoàng, Thị Tâm
Ấn phẩm
Nghiên cứu thống kê hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
(Trường Đại học Thương mại, 2023) Nguyễn, Thị Diễm Quỳnh; Nguyễn, Thị Dung; Phạm, Thu Huyền; Nguyễn, Thị Mai; Nguyễn, Quang Hùng