Tài liệu nổi bật

Ấn phẩm
Tiếng Trung 1.1
(Trường Đại học Thương mại, 2024) Bộ môn Thực hành tiếng Trung
Ấn phẩm
NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN: TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 1.1
(Trường Đại học Thương mại, 2023) Khoa TA; Khoa TA
Ấn phẩm
Nghiên cứu xu hướng du lịch chăm sóc sức khoẻ tại Pù Luông Thanh Hoá: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
(Trường Đại học Thương mại, 2023) Cao, Thu Huyền; Trần, Thu Hà; Nguyễn, Thảo My; Phí, Thị Hạ; Đỗ, Minh Phượng
Ấn phẩm
Nghiên cứu phát triển du lịch di tích lịch sử cách mạng tỉnh Quảng Trị: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
(Trường Đại học Thương mại, 2023) Nguyễn, Thị Hà Trang; Đỗ, Thị Trà My; Nguyễn, Thị Thơm; Đinh, Thị Oanh; Trần, Minh Phương
Ấn phẩm
Ấn phẩm
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đặt phòng khách sạn trực tuyến của người dân Hà Nội: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
(Trường Đại học Thương mại, 2023) Nguyễn, Như Quỳnh; Phạm, Thị Thanh; Trần, Thị Hương Đào; Nguyễn, Thị Ngọc Ánh; Trần, Thị Vân Anh; Nguyễn, Thị Huyền Ngân