Ấn phẩm:

Phát triển chiến lược marketing cho sản phẩm xuất khẩu của các làng nghề truyền thống vùng đồng bằng Sông Hồng

Xem mô tả

61

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển chiến lược marketing cho sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp làng nghề. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển chiến lược marketing cho sản phẩm xuất khẩu của các làng nghề truyền
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Tăng, Thị Hằng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép