Ấn phẩm:

Chiến lược cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm Việt Nam

Xem mô tả

35

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lí luận và kinh nghiệm thực tiễn về chiến lược cạnh tranh và tác động của chiến lược cạnh tranh đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu q
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Thị Mỹ Nguyệt
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép