Ấn phẩm:

Tổ chức và công nghệ marketing phân phối bán buôn hàng điện tử dân dụng trên thị trường các đô thị lớn nước ta

Xem mô tả

8

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Luận án gồm 3 chương, trình bày lí luận cơ bản của tổ chức và công nghệ marketing phân phối bán buôn hàng tiêu dùng nói chung và hàng điện tử dân dụng nói riêng trên thị trường các đô thị lớn nước ta. Luận án nêu những điểm mới về hệ thống hoá n
Mô tả
Năm xuất bản
1999
Tác giả
Nguyễn, Hoàng Long
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Tệp tin

TS-0031.pdf

Dung lượng: 19.91 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 4 Lượt tải: 2

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép