Ứng dụng phương pháp phân rã dựa trên COPULA để nghiên cứu bất bình đẳng thu nhập giữa nông thôn và thành thị của Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Trịnh, Thị Hường
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

a48b1bd7-7f08-43ad-850d-10b9ad18b182.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 4.74 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 3