Nghiên cứu các yếu tố tác động đến thực hiện đối thoại xã hội tại các doanh nghiệp May ở Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nguyễn, Thị Minh Nhàn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

566ce564-ed1b-4051-a902-aa6e9370c4ec.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 652.44 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 4