Ấn phẩm:

Xây dựng thương hiệu mạnh cho các doanh nghiệp Việt Nam

Xem mô tả

9

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Lý luận cơ bản về xây dựng thương hiệu mạnh của doanh nghiệp. Thực trạng xây dựng thương hiệu mạnh ở các doanh nghiệp Việt Nam. Giải pháp xây dựng thương hiệu mạnh cho các doanh nghiệp Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2011
Tác giả
Cấn, Anh Tuấn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Tệp tin
undefined

TS-0093.pdf

Dung lượng: 27.51 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 2

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép