Ấn phẩm:

Phát triển nhận thức khách hàng đối với thương hiệu sản phẩm EMBER BROWN của công ty TNHH EMBER tại thị trường Hà Nội

Xem mô tả

17

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Đoàn, Thị Quỳnh An
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép