Ấn phẩm:

Phát triển thương hiệu sản phẩm thời trang xuất khẩu của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex)

Xem mô tả

76

Xem & Tải

15

Tóm tắt
Trình bày lý luận cơ bản về phát triển thương hiệu sản phẩm thời trang xuất khẩu. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp về phát triển thương hiệu sản phẩm thời trang xuất khẩu của Tập đoàn dệt may Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Tống, Phước Phong
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép