Ấn phẩm:

Phát triển mô hình chuỗi cung ứng theo tiếp cận nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng rau quả trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem mô tả

21

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Luận án làm rõ thêm về lý luận phát triển chuỗi cung ứng theo tiếp cận nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng rau quả, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển mô hình chuỗi cung ứng theo tiếp cận nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng rau quả trên
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép