Ấn phẩm:

Hoàn thiện marketing mục tiêu của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư, thương mại và du lịch Đông Dương, Hà Nội

Xem mô tả

30

Xem & Tải

16

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Trần, Trung Kiên
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép