Ấn phẩm:

Giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm “Gói thành viên” của Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục KiddiHub trên địa bàn Hà Nội

Xem mô tả

27

Xem & Tải

19

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
La, Diễm Hà
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép