Ấn phẩm:

Hoàn thiện quy trình phục vụ ăn buffet tại Nhà hàng Oven D'or, Khách sạn Sheraton Hanoi, Hà Nội

Xem mô tả

158

Xem & Tải

120

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Phan, Thùy Linh
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép