Ấn phẩm:

Xây dựng kế hoạch hoạt động marketing online cho sản phẩm Deto Fitness của Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Đức Tín trên thị trường Việt Nam

Xem mô tả

21

Xem & Tải

29

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Thị Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép