Ấn phẩm:

Phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trực tuyến tại Việt Nam

Xem mô tả

43

Xem & Tải

47

Tóm tắt
Trình bày tổng quan, cơ sở lý luận, phân tích đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp và khuyến nghị phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ trực tuyến tại Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Vũ, Thị Thúy Hằng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép