Ấn phẩm:

Phát triển cho vay nhà ở đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn, phân tích thực trạng, đưa ra định hướng và đề xuất giải pháp phát triển cho vay nhà ở đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Thị Minh Thảo
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép