Ấn phẩm:

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước kinh doanh du lịch sau cổ phần hóa trên địa bàn Hà Nội

Xem mô tả

30

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Một số vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch. Thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước kinh doanh du lịch sau cổ phần hoá trên địa bàn Hà Nội thời gian qua. Giải pháp và kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của d
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Trần, Thị Bích Hằng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép