Ấn phẩm:

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ đào tạo Tiếng Anh cho trẻ từ 5 đến 10 tuổi nhằm phát triển thương hiệu của Công ty cổ phần đào tạo AMES - Chi nhánh Hà Nội

Xem mô tả

33

Xem & Tải

20

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Phùng, Thị Thanh Thuỷ
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép