Ấn phẩm:

Nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số thành phố lớn tại Việt Nam

Xem mô tả

4

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Phân tích thực trạng các dịch vụ cung ứng hàng may mặc bán lẻ, để xuất các giải pháp nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Dương, Thị Thúy Nương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép