Ấn phẩm:

Phát triển dịch vụ hỗ trợ mua bán trực tuyến ở Việt Nam hiện nay

Xem mô tả

27

Xem & Tải

15

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lý luận và thực trạng về phát triển dịch vụ hỗ trợ mua bán trực tuyến ở Việt Nam hiện nay. Đưa ra phương hướng và giải pháp phát triển các dịch vụ hỗ trợ mua bán trực tiếp ở Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2013
Tác giả
Chử, Bá Quyết
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép