Ấn phẩm:

Nâng cao giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam giai đoạn hiện nay

Xem mô tả

13

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam giai đoạn hiện nay
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Nguyễn, Thị Bạch Tuyết
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép