Ấn phẩm:

Hoàn thiện chính sách xúc tiến tại nhà hàng phố ngon 37 IPH của công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate, Hà Nội)

Xem mô tả

17

Xem & Tải

12

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Dương, Thị Na
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép