Ấn phẩm:

Quản trị quan hệ khách hàng của khách sạn 3-5 sao trên địa bàn Hà Nội

Xem mô tả

33

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp khuyến nghị nhằm hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng của khách sạn 2 - 5 sao trên địa bàn Hà Nội
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bùi, Thị Quỳnh Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép