Ấn phẩm:

Hoàn thiện quy trình xử lý đơn khiếu nại của khách hàng tại Khách sạn Sheraton Hanoi, Hà Nội

Xem mô tả

43

Xem & Tải

28

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Kiều Anh
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép