Ấn phẩm:

Nghiên cứu quá trình ra quyết định mua hàng may mặc thời trang công sở của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem mô tả

282

Xem & Tải

15

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lí luận về quá trình ra quyết định mua hàng may mặc thời trang của người tiêu dùng; phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing của các công ti kinh doanh hàng may mặc thời trang thúc đẩy quá trình ra quy
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Kim Oanh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép