Ấn phẩm:

Hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing online cho chuỗi nhà hàng Thế Giới Hải Sản của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thế Giới Hải Sản

Xem mô tả

41

Xem & Tải

33

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Vũ, Mạnh Hùng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép