Ấn phẩm:

Hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại cho các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng của Công ty Cổ phần Địa ốc Viethomes ở khu vực thị trường Phú Quốc

Xem mô tả

57

Xem & Tải

47

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Thị Ngọc Châm
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép