Ấn phẩm:

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ăn uống tại Cool Cats Jazz Club, Khách sạn JW Marriott Hanoi, Hà Nội

Xem mô tả

43

Xem & Tải

44

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Vũ, Quỳnh Trang
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép