Ấn phẩm:

Hoàn thiên quy trinh phục vụ ăn theo thực đơn tại Nhà hàng Dynasty, Công ty liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel, Hà Nội

Xem mô tả

64

Xem & Tải

86

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Bùi, Thu Hương
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép