Ấn phẩm:

Phát triển dịch vụ tài chính vi mô của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Xem mô tả

2

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận về phát triển dịch vụ tài chính vi mô của ngân hàng thương mại; Phân tích thực trạng, đưa ra định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ tài chính vi mô của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Đỗ, Thị Diên
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép