Hoàn thiện quy trình và phương pháp quản trị rủi ro trong Công ty Du lịch Bến Thành, Tổng Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bến Thành, TP Hồ Chí Minh

Xem mô tả

15

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Lê, Thị Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn