Phát triển hoạt động xúc tiến thương mại cho dòng sản phẩm gốm trang trí của CTCP Gốm sứ Chu Đậu tại thị trường miền Bắc

Xem mô tả

20

Xem & Tải

17

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trần, Thị Thanh Hoa
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập