Báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam - những điểm tương đồng và khác biệt so với chuẩn mực kế toán công quốc tế

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Nguyễn, Thị Minh Giang
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Tệp tin

c8d90a6c-311f-4d12-bdfc-85f5f12ba688.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 607.99 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 3 Lượt tải: 0