Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quản trị hoạt động lữ hành quốc tế theo tiếp cận liên kết đa ngành trên địa bàn Hà Nội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Tô, Ngọc Thịnh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

686fd6fd-5c9d-4dff-a8c9-c178e52ec602.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 270.77 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0