Kinh nghiệm về chính sách phát triển các khu du lịch quốc gia trên thế giới và bài học rút ra cho Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Dương, Thị Hồng Nhung
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

5b1d7557-fc2c-43a8-ba74-e0754e2cb101.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 190.38 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 3 Lượt tải: 1