Phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu MADELEN By LEN của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT TOGO trên thị trường Việt Nam

Xem mô tả

7

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Lê, Thị Thùy Dương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập