OPEN BANKING – Hệ sinh thái ngân hàng mở: Xu thế phát triển trên thế giới và triển vọng ứng dụng tại Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Nguyễn, Thị Lan
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Tệp tin

b6b7e345-2487-4f04-b7d6-434e762522f6.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 2.61 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 3 Lượt tải: 1