Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động chuyển giá ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Thị Phương Liên
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

bb65f70a-b391-41f2-81f6-f21befb7a172.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 125.25 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 3 Lượt tải: 1