Nâng cao chất lượng nhân lực tại bộ phận tiệc của khách sạn Melia HaNoi, Hà Nội

Xem mô tả

20

Xem & Tải

15

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn