Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần ngành thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Ngô, Thị Ngọc
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin
200

9b439e00-096d-4b9f-9a25-e381aa1075f9.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 180.12 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0