Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng du lịch thông minh của du khách đến Hà Nội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Nguyễn, Trần Hưng
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Tệp tin

eda50dae-c9e0-4854-add1-e229432f6334.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 252.08 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 4 Lượt tải: 0