Hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing chuỗi nhà hàng Manwah của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng vàng tại Hà Nội

Xem mô tả

79

Xem & Tải

43

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Lê, Hà Phương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập