Ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Đinh, Văn Sơn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

8b7b770f-0217-4a95-82ae-09c7bd82911e.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 549.79 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 3 Lượt tải: 0