Giải pháp marketing thu hút khách du lịch nội địa của công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Xem mô tả

79

Xem & Tải

39

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Hoàng, Hồng Vân
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn