Phát triển hoạt động xúc tiến bán sản phẩm in 3D của Công ty TNHH công nghệ Foobla tại thị trường Việt Nam

Xem mô tả

35

Xem & Tải

25

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trần, Cao Nam
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập