Xây dựng và phân tích cấu trúc thị trường chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản: Trường hợp sản phẩm cá hồng Mỹ tại khu vực Nam Trung Bộ

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Thị Nga
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

b44f0a5a-6366-4d6d-9c47-ac148a06ff4e.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 444.95 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 1