Nghiên cứu tác động của phẩm chất cá nhân lãnh đạo đến tạo động lực làm việc của nhân viên: trường hợp tại chi nhánh MBBank Quảng Ngãi

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nguyễn, Phúc Nguyên
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

fce931d4-e49e-44d0-b228-59814d01fad1.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 136.18 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 4 Lượt tải: 0